Program „Siła w różnorodności”

Metryka praktyki

Firma: EDC - GE Company Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

EDC promuje różnorodność w biznesie na wielu płaszczyznach w ramach programu Siła w różnorodności. Podpisanie Karty Różnorodności przełożyło się na szereg działań dotyczących równego dostępu do szkoleń i awansów, edukacji w zakresie dyskryminacji i ochrony przed mobbingiem oraz możliwości godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

W 2015 r. przeprowadzono warsztaty podnoszące świadomość i poszanowanie odmienności. Powołano EDC Diversity Team, grupę, która na co dzień organizuje wydarzenia wspierające zarządzanie różnorodnością oraz zachęca do większej otwartości i tolerancji w organizacji. Po raz drugi zorganizowany został także Diversity Day, w trakcie którego przeprowadzono quizy i konkursy oraz promowano kulturę przyjazną różnorodności.