Program Santander Universidades

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wspieranie nauki
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program Santander Universidades wynika z przeszło czternastoletniej współpracy BZ WBK (który został włączony do Grupy Santander) z uczelniami wyższymi. Celem jego jest wspieranie polskich uczelni wyższych w realizacji projektów (badawczych, naukowych, edukacyjnych etc.) ważnych z punktu widzenia uczelni. W ramach programu wspierany jest przede wszystkim: rozwój nowych technologii, mobilność studentów, pracowników, absolwentów, networking. Uczelnie są zapraszane do programu. Kryteriami, którymi bank kieruje się przy wyborze uczelni, są: prestiż, proaktywność, chęć rozwoju i współpracy z najlepszymi światowymi uczelniami, dotychczasowa współpraca. Uczelnie zawierają z bankiem umowy ramowe umożliwiające uczestnictwo studentów, pracowników i/lub absolwentów w programach globalnych organizowanych przez wiodące uczelnie w USA oraz w Singapurze, a także staże w BZ WBK. Następnie uczelnie zgłaszają swoje propozycje projektów do realizacji i wspólnie z bankiem wybierają najbardziej wartościowe z nich do realizacji. Dla uczelni to szansa na zdobycie dofinansowania. Zaś pracownikom uczelni, studentom i doktorantom program daje możliwość budowania relacji z największymi światowymi uczelniami poprzez programy globalne oraz realizację projektów indywidualnych i indywidualny rozwój. Od 19 grudnia 2011 roku do programu dołączyły 33  polskie uczelnie. Programem zarządza Komitet Santander Universidades na poziomie Zarządu banku.