Program Rozwoju Ygreków

Metryka praktyki

Firma: Y-Consulting,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program stażowy firmy Y-Consulting adresowany był do osób chcących rozwijać się w obszarze doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, public relations i nowych mediów. Obszary te zostały wybrane z myślą o potrzebach (do których należy łączenie rozwoju zawodowego z osobistym) tzw. pokolenia Y, stąd nazwa przedsięwzięcia – Program Rozwoju Ygreków. Uczestnicy 6-miesięcznych staży mieli okazję zdobywać wiedzę merytoryczną w interesujących ich obszarach, a także uczestniczyć w programie rozwoju kompetencji. Przebieg stażu zakłada stopniowe zwiększanie trudności zadań: począwszy od przygotowania kandydata do objęcia nowego stanowiska, poprzez wdrożenie w obowiązki (tzw. onboarding), do szkolenia i zaangażowania w projekty prowadzone przez firmę. Uczestnik pozostawał pod indywidualną opieką wyznaczonego przez Y-Consulting mentora/opiekuna.