Program rozwoju młodych liderek: WomanThatMatters

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Program rozwoju młodych liderek: WomanThatMatters to inicjatywa łącząca studentki ostatnich lat studiów i liderki Deloitte Polska. Jej celem jest wsparcie rozwoju studentek oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu własnej drogi zawodowej przez młode kobiety rozpoczynające karierę zawodową. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz budowania sieci kontaktów biznesowych. Program skierowany jest do ambitnych studentek chcących świadomie budować swoją ścieżkę kariery i czerpać z doświadczeń kobiet biznesu pracujących w Deloitte. Program WomanThatMatters zakładał 3 sesje mentoringowe online w ciągu 3 miesięcy w nieformalnej atmosferze. Wirtualne wydarzenie otwierające program odbyło się 5 marca. Terminy sesji mentoringowych ustalane były indywidualnie z mentorką. Mentorkami w ramach programu były liderki Deloitte, które chętnie dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oto niektóre wskaźniki: udział w programie studentem – 69; zaangażownie liderek z Deloitte – 69; liczba godzin mentoringu – 570; ankieta – mierzenie wzrostu pewności siebie u studentek: 47%