Program Rozwoju Eksportu Banku Zachodniego WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Rozwoju Eksportu Banku Zachodniego WBK dedykowany jest firmom o zasięgu ogólnopolskim oraz działającym lokalnie. Wpisuje się w działalność banku, który pomaga firmom w rozwoju – ekspansji na rynki zagraniczne. Program jest dedykowany przedsiębiorstwom działającym lokalnie oraz firmom o zasięgu ogólnopolskim. Na projekt składają się m.in. konferencje, seminaria, śniadania biznesowe oraz wirtualne i stacjonarne misje handlowe. Podczas tych wydarzeń Partnerzy dzielą się z przedsiębiorcami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem. Prezentują praktyczne narzędzia oraz rozwiązania z zakresu finansowania handlu zagranicznego, ubezpieczeń, analizy potencjalnych rynków ekspansji, weryfikacji partnerów biznesowych czy możliwości wykorzystania dotacji. Poruszane zagadnienia są systematycznie konsultowane z przedsiębiorcami i dzięki temu dopasowane do ich zainteresowań. Program Rozwoju Eksportu ma przekonać przedstawicieli polskiego biznesu do zalet zagranicznej ekspansji i zapewnić wsparcie merytoryczne w tym zakresie. Jednym z celów programu jest połączenie sił sektora prywatnego, publicznego, samorządowego i izb gospodarczych w celu promocji i wsparcia polskich firm w rozwoju eksportu. Dotychczas odbyły się 4 edycje Programu Rozwoju Eksportu. Wzięło w nich udział 2670 uczestników warsztatów regionalnych. W 2016 roku dołączyło do niego 115 eksporterów i importerów. W misjach gospodarczych uczestniczyło 170 instytucji.