Program rozwojowy „Talents Up”

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celami programu rozwojowego „Talents Up” są rozwój pracowników Banku Pekao, podnoszenie ich kompetencji, umiejętności, budowanie relacji pomiędzy pracownikami. W 2021 r. Bank Pekao uruchomił pierwszą edycję programu i umożliwił 50 wybranym w trzyetapowym procesie rekrutacji pracownikom zdobycie doświadczenia pracy projektowej opartej na zwinnych metodykach z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej, realizację wyzwania biznesowego, doświadczanie różnych perspektyw oraz wsparcia liderów i ekspertów z organizacji, jak i spoza niej, a także zaoferował pracę nad rozwojem własnym w indywidualnej relacji z learning coachem. Program jest w trakcie realizacji, więc KPI nie zostały jeszcze zmierzone. Przyjęte cele – wskaźniki efektywności (KPI): poziom retencji uczestników programu talentowego 95%, zwiększenie poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy uczestników programu talentowego vs. pracowników Banku/ vide: wyniki badania zaangażowania; 70 pkt. vs. 24 pkt., wzrost poziomu kompetencji uczestników programu talentowego: wyniki AC na początku programu vs. wyniki DC na zakończenie pierwszego roku; zwiększenie liczby pracowników, którzy objęli nowe zadania i role w ramach organizacji, 30% populacji Talentów, 37,5 % wdrożonych rozwiązań w organizacji.