Program rozwojowy Talents Up

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Program rozwojowy Talents Up kierowany jest do wszystkich pracowników Banku Pekao, bez względu na płeć, stanowisko, wiek czy staż. Po 3-etapowym procesie rekrutacji drużynę Talents Up tworzyło 50 osób pracujących w różnych obszarach organizacji, zmotywowanych, chcących zmieniać i bank, i siebie. Uczestnicy programu rozwijali się na dwóch równoległych ścieżkach: projektowej i rozwojowej. Ścieżka projektowa zakładała naukę różnych kompetencji, wszechstronność i dywersyfikację technik i narzędzi. Ścieżka rozwojowa stawiała na różnorodność form i doświadczeń rozwojowych.