Program rozwojowy Skuteczni Liderzy w Jednej Dystrybucji – TAURON

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem programu rozwojowego Skuteczni Liderzy w Jednej Dystrybucji jest przygotowanie menedżerów do nowych wyzwań, związanych m.in. z projektem Jedna Dystrybucja, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa oraz zwiększenie skuteczności liderskiej.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej średniego szczebla TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary (kierownicy wydziałów, działów, regionów, starsi mistrzowie, koordynatorzy z regionów, koordynatorzy terenów pomiarowych). Obejmuje łącznie ok. 500 liderów. Program został zaprojektowany na 3 lata (2015-2017) a ruszył w lipcu 2015 roku.

W ramach programu zaplanowano szereg działań rozwojowych, opartych na modelu 70-20-10, tzn. 70% programu stanowi praktyczne doświadczenie, 20% uczenie się od innych i 10% szkolenia. Program rozwija następujące kompetencje: zarządzanie ludźmi, zarządzanie wynikami, zarządzanie zmianą, myślenie strategiczne, decyzyjność, orientacja na klienta. Uczestnicy realizują zadania przed i poszkoleniowe oraz będą pracować w grupach nad projektami biznesowymi, dotyczącymi realnych wyzwań w organizacji. Będą mieli również okazję współpracować z innymi uczestnikami programu, wymieniać się doświadczeniami i dzielić się wiedzą.

Z ankiet poszkoleniowych i rozmów z menedżerami wynika, że użyteczność szkoleń oceniana jest wysoko, a narzędzia poznane na szkoleniach wykorzystywane są w codziennej pracy. Średnia z pierwszego modułu szkolenia w sali 5-stopniowej to 4,21, gdzie „4″ oznacza, że treści były bardzo istotne w kontekście czekających zadań.

Korzyści wynikające z programu dotyczą między innymi zmiany roli z kierownika „eksperta” na kierownika wykorzystującego potencjał swojego zespołu. Efektem programu jest wzmocnienie kultury udzielania informacji zwrotnej oraz wymiana doświadczeń i perspektyw pomiędzy uczestnikami programu. Program wpływa również na rozwój kultury partnerstwa i dialogu.