Program Różnorodność

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to ponad 470 pracowników, 4 pokolenia (najstarszy pracownik – 71 lat, najmłodszy – 20), różne wykształcenie, poglądy, zainteresowania. Wszyscy zasługują na szacunek i wszystkich zdanie jest ważne. To, że tak mocno różnią się pracownicy organizacji jest z jednej strony dużą wartością, z drugiej – ogromnym wyzwaniem.

Program Różnorodność powstał po to, aby rozpocząć dyskusję o tym, jak połączyć ze sobą tyle światów, żeby czerpać z tego połączenia jak najwięcej dla pracowników, zespołów i całej organizacji.

Opis działań:

  1. Szkolenia dla menedżerów. Praktyczne warsztaty i spotkania mają zachęcać do budowania różnorodnych zespołów, promując korzyści wynikające z różnorodności.
  2. „Dni Zdrowia” dla pracowników 40+ – spotkania promujące regularne badania. Odbywają się spotkania z lekarzami i dietetykami. Pracownicy mają możliwość wykonania i skonsultowania badań na miejscu.
  3. Program wyrównujący szanse pracowników 50+. Wprowadzono możliwość krótszego czasu pracy na 6 miesięcy przed przejściem na emeryturę oraz możliwość korzystania z opieki medycznej przez rok po przejściu na emeryturę, na takich samych zasadach jak pracownicy firmy. Przeznaczono też fundusze na dodatkowe szkolenia rozwijające zainteresowania, niekoniecznie związane z pracą. wszystko po to, by ułatwić pracownikom przejście na emeryturę.
  4. Program aktywizujący emerytowanych pracowników. Firma postanowiła zadbać o swoich emerytowanych pracowników – o ich zdrowie i kondycję. Zostały zorganizowane dla nich zajęcia ruchowe i taneczne.

Grupa GPEC odchodzi od sztywnych miar efektywności. Dwa razy do roku przeprowadzane jest Badanie Opinii Pracowników, w którym pracownicy oceniają działania firmy oraz wdrażane programy.

Po zebraniu opinii wskaźniki potwierdzają zasadność realizowania poszczególnych programów rozwojowych.

Poszczególne wydarzenia w ramach programu Różnorodność cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozpoczęto dyskusję w Grupie GPEC o tym, jak pracować w różnorodnych zespołach i czerpać z tego korzyści. Podczas Dni Zdrowia wielu pracownikom udało się zdiagnozować problemy zdrowotne i otrzymali wsparcie przy ich leczeniu.

Następne edycje Programu Różnorodność zostaną poszerzone o program skierowany do „młodych” rodziców wyrównujący szanse rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich. W programie Różnorodność poruszona zostanie również kwestia dyskryminacji kobiet na rynku pracy, zorganizowane będą szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla wszystkich pracowników Grupy GPEC.

W ramach programu rozwijane także będą wcześniejsze działania prowadzone na rzecz pracowników i emerytów.

CEL 8 CEL 10