Program Równowaga Praca Rodzina – Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2013

Godzeniu życia prywatnego z pracą zawodową pracowników Tchibo Warszawa służy program Równowaga Praca Rodzina. Jego zakres jest szeroki. Pracownik wybiera te elementy, które najbardziej mu odpowiadają:

  • zatrudnienie i czas prasy: praca w niepełnym wymiarze godzin, job sharing, praca z domu,
  • opieka nad rodziną: dodatkowe dni urlopu okolicznościowego, akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”, program szkoleniowo-doradczy Spinacz – rozwijający kompetencje osobiste przydatne w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym, wyprawka dla dziecka, zapomogi, bezpłatny urlop,
  • dodatkowe świadczenia pracownicze: dodatkowa opieka medyczna, pakiet sportowy, programy profilaktyki zdrowotnej, sezonowe owoce i soki dla pracowników,
  • wzmacnianie kultury organizacji: dobre praktyki pracownicze i menedżerskie.

Program łączy perspektywę pracownika i pracodawcy. Wzmacnia zaangażowanie pracowników, lojalność w stosunku do pracodawcy; zwiększa efektywność pracy; zmniejsza rotację i wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Przyczynia się do poprawy stanu zdrowia, pomaga bardziej racjonalnie wykorzystać czas w pracy i poza nią; zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracownika i jego rodziny.