Program równości płci

Metryka praktyki

Firma: Worldline,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Zaangażowanie firmy Worldline ma charakter długofalowy, a jej celem związanym z programem CSR TRUST 2020 jest całkowite wyeliminowanie rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn do roku 2020 (docelowy zakres wyniesie +/- 10%).

W 2017 r. firma Worldline uruchomiła program równości płci oraz powołała komitet wykonawczy ds. różnorodności, aby opracować działania niezbędne do osiągnięcia tego celu. Program ten ma na celu zapewnienie, by firma stosowała zasadę sprawiedliwości na stanowiskach kierowniczych. Został on zbudowany wokół trzech głównych aspektów działalności: różnorodności, zasobów ludzkich i komunikacji.