Program Redukcji Stresu

Metryka praktyki

Firma: Holding 1,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Redukcji Stresu jest odpowiedzią na potrzeby, które pojawiły się w 2020 r. Celem było podniesienie świadomości pracowników Holding 1 w zakresie objawów stresu, a przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z nim. Program składał się z trzech etapów: badania ankietowego wśród zatrudnionych, webinarów dotyczące zarządzanie stresem oraz warsztatów mindfulness.