Program „Ratujmy Wzrok Dzieciom”

Metryka praktyki

Firma: JZO,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma JZO angażuje się w profilaktykę i korekcję wzroku dzieciom. W ramach swoich działań od 2003 r. realizuje program Ratujmy Wzrok Dzieciom, którym objęci są uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Na terenie danej szkoły corocznie prowadzone są bezpłatne badania wzroku (finansują je samorządy miast), a następnie JZO przekazuje uczniom korekcyjne soczewki okularowe z powłoką antyrefleksyjną. W roku szkolnym 2015/2016 program prowadzony jest w Jeleniej Górze, Kowarach i w Zgierzu. Od początku trwania projektu przebadano 35 tys. uczniów i wystawiono prawie 5 tys. recept na okulary.