Program przywództwa w zakresie BHP – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

CEMEX zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich pracowników. Szkolenia LEGACY miały podnieść świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w czasie pracy, a szczególnie wypracować wśród pracowników nawyk zwracania uwagi na potencjalne skutki tych zagrożeń oraz metody ich eliminacji. Aby to osiągnąć, niezbędne było wprowadzenie modelu – silnego, odczuwalnego przywództwa kadry kierowniczej każdego szczebla w zakresie BHP. LEGACY to program przywództwa w zakresie BHP kierowany do osób, które pełnią funkcje kierownicze w zakładach CEMEX i mają wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród podlegających im pracowników. W zamierzeniach program miał wzmocnić wysiłki zmierzające do ciągłego doskonalenia kultury bezpiecznej pracy, co pomaga osiągnąć cel, jaki postawiła sobie firma, tj. zero wypadków przy pracy. W ramach programu odbyły się również szkolenia dla członków Zarządu CEMEX Polska i osób z najwyższego kierownictwa. Udział najwyższego kierownictwa w szkoleniach potwierdza fakt, że sprawy bezpieczeństwa pracowników są stawiane na najwyższym miejscu. Od początku programu szkoleniem objętych zostało 186 osób, które pełnią funkcje kierownicze w zakładach CEMEX.