Program Przyszła Mama – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Volkswagen Poznań w ramach Programu Przyszła Mama wprowadził udogodnienia w zakresie czasu pracy dla przyszłych matek. Stworzono możliwość elastycznego czasu pracy (6 godzin pracy przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia), zapewniono miejsca parkingowe w bliższej i dogodniejszej lokalizacji oraz przystosowano miejsce pracy. Istnieje możliwość wypożyczenia wygodnego krzesła dla kobiet w ciąży. Przygotowano również specjalne pomieszczenia do odpoczynku dla ciężarnych oraz matek karmiących. Wśród dodatkowych świadczeń są również bezpłatne badania lekarskie, które przyszła mama może wykonać na terenie ambulatorium zakładowego. We wdrożenie programu zaangażowane było najwyższe kierownictwo firmy oraz grupa projektowa składająca się z przedstawicieli różnych działów firmy. Celem projektu jest zachęcenie przyszłych mam do jak najdłuższej aktywności zawodowej w okresie ciąży, jak również stworzenie możliwie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków zatrudnienia.