Program „Przejrzysta Polska” – Agora S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” jest prowadzona przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.Celem akcji jest takie promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, aby przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.

Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Akcja Przejrzysta Polska została poprzedzona pilotażowym, rocznym programem z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa), wybranymi spośród uczestników Programu Obywatel i Samorząd Lokalny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Samorządy, które wzięły udział w programie i uporały się z wybranymi zadaniami zostały nagrodzone specjalnym certyfikatem przyznanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście.

Organizatorzy mają nadzieję, że uzyskany certyfikat stanie się prawdziwym znakiem jakości. Liczą także na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów, a udział w programie zachęci samorząd do coraz szerszego, konsekwentnego wprowadzania opisanych zasad do praktyki swojego funkcjonowania.