Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” – PROGRAM PROMOCJI KULTURY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”

Metryka praktyki

Firma:
Branża:
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od ponad 12 lat wskazuje oraz promuje dobre przykłady prowadzenia działalności gospodarczej. Obserwujemy jednocześnie, że mobilizuje to innych przedsiębiorców do podobnych zachowań. Laureaci XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zapewniają blisko 107 tys. miejsc pracy. Przeciętne zatrudnienie w „Przedsiębiorstwach Fair Play” XII edycji wynosiło 165 osób. „Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jednym z ważniejszych wyzwań jest stworzenie, a następnie utrzymanie pozytywnych relacji na linii pracodawca-pracownik. Nasi laureaci nie tylko umożliwiają, ale także finansują podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz posiadają rozbudowany system ich  motywowania. Średnie wynagrodzenie w „Przedsiębiorstwach Fair Play” jest od wielu już lat wyższe od średniego wynagrodzenia w gospodarce. W tym roku tendencja ta utrzymała się: średnie wynagrodzenie w „Przedsiębiorstwach Fair Play” wyniosło 3139 tys. natomiast średnie wynagrodzenie w gospodarce (dane za GUS za pierwsze półrocze 2009) wyniosło 3058 tys. Organizatorzy programu zwracają uwagę na prowadzoną przez laureatów działalność charytatywną i ich wrażliwość społeczną. Te elementy są jednymi z czynników branych pod uwagę przy weryfikacji firm i decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu. Każde z „Przedsiębiorstw Fair Play” XII edycji przeznaczyło przeciętnie około 31 tys. na darowizny oraz ponad 24 tys. na sponsoring.