Program prozdrowotny dla pracowników w wieku 50+

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program prozdrowotny dla pracowników w wieku 50 + to przedsięwzięcie CEMEX, którego celem jest poprawa samopoczucia, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników powyżej 50. roku życia. Pierwszy etap obejmował badania dla pracowników oraz ocenę: stanu zdrowia, wydolności fizycznej i ogólnej sprawności. W drugim etapie dla 25 osób z całej grupy został przygotowany indywidualny plan ćwiczeń oraz cykl 10 szkoleń (m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, asertywności, komunikacji między pracownikami i wsparcia społecznego). W czasie trwania programu pracownicy byli wyposażeni w monitor aktywności fizycznej rejestrujący m.in. dzienny czas trwania aktywności. Po zakończeniu akcji wszyscy zostali ponownie przebadani, aby porównać wyniki. Partnerem projektu był Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.