Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju – Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju jest częścią międzynarodowych działań firmy Bayer w obszarze edukacji nt. zmian klimatycznych. Program, realizowany w Polsce wspólnie z Programem Środowiskowym ONZ (UNEP), skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jego celem jest zwiększenie świadomości związanej z ochroną klimatu w dobie globalnego ocieplenia. Elementami programu są: 1) VIII ogólnopolski konkurs fotograficzny Ekologia w Obiektywie, pt. „Oblicza Ziemi Nauka w trosce o klimat”; 2) IX konkurs studencki „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer”; 3) Ekologiczna debata „Eko-Forum” we współpracy z Wy­działem Chemicznym PW nt. aktualnych problemów środowiskowych.W 2008 r. program poszerzono o Dziecięcy Konkurs Malarski „Zmiany klimatu w oczach dzieci” i internetowy portal „Klub Światłoczułych”. Patronami wszystkich lub poszczególnych elementów programu są: Min Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Min Środowiska, Min . Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min . Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent m. st. Warszawa, ZPAF, ZPFP oraz media. Projekt jest platformą współpracy ze środowiskami: naukowym, studenckim, dziennikarskim oraz kultury. Na stworzonym w ramach programu portalu www.swiatoczuli.pl znane osoby dzielą się własnymi dobrymi praktykami prośrodowiskowymi.

Efektywność działań mierzona jest poprzez liczbę osób zaangażowanych w program. W Konkursie Ekologia w Obiektywie, w latach 2001-2007, udział wzięło 1 142 fotografów, natomiast w edycji w 2008 r. – 192 fotografów. Do Konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju, w latach 2004-2008, napłynęło 200 zgłoszeń. Z kolei Debata Eko-Forum zgromadziła ponad 800 słuchaczy (lata 2001-2008). Stronę www.swiatoczuli.pl odwiedziło 800 tys. osób, a www.ekolo-giawobiektywie.pl- 2,5 mln.