Program Promocji Zdrowia – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W Badaniu Opinii Pracowników 2015 pracownicy Grupy GPEC zasygnalizowali potrzebę wzmocnienia działań pracodawcy w zakresie wspierania i promowania praktyk prozdrowotnych. W odpowiedzi na te potrzeby w 2016 roku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Grupy GPEC został rozszerzony o: cykliczne dostawy owoców dla pracowników (2 razy w tygodniu), cykliczne zajęcia z trenerem personalnym dla pracowników w godzinach i miejscu pracy (2 razy w tygodniu), dofinansowanie świeżo wyciskanych soków w bufecie pracowniczym, karnety na masaże dla pracowników. Dodatkowo w placówkach Grupy GPEC pojawiły się stacje i wiaty rowerowe oraz przebieralnie dla pracowników – rowerzystów, a także została uruchomiona platforma grywalizacyjna „Grupa GPEC Gra”, w której pracownicy zbierają punkty za zachowania z trzech grup: równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą, pro-zdrowotne, biznesowe. Grupa GPEC wspiera finansowo drużyny sportowe utworzone przez pracowników. Wszystkie działania mają na celu aktywizację pracowników, wykształcenie w nich dobrego nawyku dbania o zdrowie, kondycję fizyczną i rozwój zainteresowań. Celem rozszerzania pakietu świadczeń socjalnych jest też wzmacnianie wśród pracowników równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Po roku pilotażowego projektu Program Promocji Zdrowia wśród pracowników znacznie wzrosła świadomość, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Pracownicy  chętnie uczestniczą w ćwiczeniach z trenerką fitness, korzystają z dostaw świeżych owoców i z zaangażowaniem wykonują zadania w grywalizacji (obecnie do aplikacji weszło ok. 50%pracowników Grupy czyli 269 z 535). Zaangażowanie pracowników jest na tyle duże, że w ramach Grupy GPEC pracownicy będą sami zgłaszać nowe zadania w grywalizacji na 2017 rok.