Program profilaktyki COVID-19

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program profilaktyki COVID-19 ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników ArcelorMittal Poland, wykonawców i ich rodzin. Kluczowe są podnoszenie świadomości, stosowanie kwarantanny i wykonywanie testów RT-PCR (na koszt pracodawcy), pomiaru temperatury i dystrybucja środków dezynfekujących. W firmie przeprowadzono szczepienia przeciw COVID-19, dokonano zakupu pulsoksymetrów i uruchomiono wsparcie finansowe z tytułu przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Celem tej inicjatywy jest podziękowanie pracownikom za wsparcie działań firmy na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma monitoruje liczbę zachorowań wśród pracowników, liczbę osób poddanych kwarantannie, liczbę pracowników poddanych testom i ich wyników. Pomimo trudnej IV fali, która doświadczyła Polaków, wewnątrz firmy wzrost absencji chorobowej spowodowanej COVID-19 był nieznaczny. Szybkie i skuteczne działania podjęte przez firmę w zakresie monitorowania, uświadamiania oraz profilaktyki w kontekście COVID-19 zapobiegły zakażeniom grupowym (ogniskowym). Podniosła się świadomość pracowników w zakresie zdrowia własnego oraz współodpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo współpracowników, rodzin i współobywateli. Firma zachowała ciągłość produkcji.