Program pro bono kancelarii – Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Metryka praktyki

Firma: Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Na korzystanie z płatnej pomocy prawnej nie stać wielu członków społeczności lokalnych, wśród których szczególne miejsce zajmują organizacje pozarządowe, na co dzień funkcjonujące w złożonym i skomplikowanym dla nieprofesjonalistów otoczeniu prawnym. Zarządzający kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy działania pro bono na rzecz społeczności wpisali w strategię firmy od początku jej istnienia.Pracownicy informacje o możliwości przeznaczenia 20 godzin rocznie w ramach swojego czasu pracy na pomoc prawną na rzecz organizacji non profit otrzymują wewnętrznym mailingiem, nowo zatrudniani zaś – w tzw Welcome pack. W kancelarii istnieje sformalizowany system zliczania, który ułatwia prawnikom monitorowanie czynności wykonanych w ramach pro bono. W roku 2008 działania tego typu podjęło 19 osób, przepracowując łącznie 419,75h na rzecz 13 podmiotów (w tym 3 osób fizycznych) w około 20 sprawach. Warto podkreślić, że w przypadku spraw precedensowych ich prowadzenie wyznacza standardy dla całego kraju, z czego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.Koordynacją działań pro bono zajmuje się w kancelarii wyznaczona osoba, zaś decyzję o przyjęciu danej sprawy podejmuje jeden z partnerów zarządzających. Dzięki współpracy z Centrum Pro Bono oraz Programem Spraw Precedensowych przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które pośredniczą we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie działalnością pro bono w kancelarii jest łatwiejsze i więcej czasu może zostać przeznaczone na prace wyłącznie merytoryczne.