Program praktyk Need Help – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program praktyk Need Help zainicjowano w 2007 roku i zrealizowano 10 edycji. W trakcie miesięcznej praktyki studenci pomagają pasażerom oraz odwiedzającym. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice umożliwia im poznanie funkcjonowania lotniska, odbycia szkoleń i zapoznania się z działaniem służb oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie portu. Praktyka trwa 160 godzin a na jej zakończenie każdy uczestnik wykonuje indywidualny projekt. Co roku przyjmowanych jest ok. 50 studentów. Dotychczas w programie udział wzięło 436 praktykantów, a ok. 120 z nich podjęło stałą pracę w branży lotniczej.