Program Praktyk Letnich „COMPEtentni w praktyce”

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Dzięki programowi Letnich praktyk uczestnicy mogą poznać specyfikę pracy w branży ubezpieczeniowej i zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Wielu praktykantów po ukończonym programie rozpoczyna pracę w Compensie.

W firmie Compensa organizowany jest Program Praktyk Letnich „COMPEtentni w praktyce” koordynowany przez Biuro Zasobów Ludzkich. Program praktyk trwa od 2 do 3 miesięcy i organizowany jest w miesiącach letnich. Praktykanci mają możliwość poznania branży ubezpieczeniowej od kuchni, oraz mają szansę na zrealizowanie swojego mini projektu, którego prezentacja pod koniec praktyk zwieńczona jest otrzymaniem certyfikatu. Praktykanci odbywają staż pod okiem doświadczonego opiekuna, uczestniczą także w Dniu Wdrożeniowym i Dniu Szkoleniowym w firmie. W tegorocznej edycji programu letnich praktyk udział wzięło 10 uczestników. Część z nich po ukończeniu programu otrzymało propozycję pracy.