Program pracowniczy „Wedel to My”

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach nowego programu „Wedel to My” na LinkedInie przez cały rok prezentowano sylwetki pracowników LOTTE Wedel przez pryzmat ich profesji, wspomnień i doświadczeń z pracy. W ten sposób firma pokazywała konkretne osoby, które składają się na załogę Wedla, ale też przybliżała charakter różnych zawodów potencjalnym pracownikom. „Wedlowy świat” został pokazany od kuchni, a standardowe ogłoszenia o pracę urozmaicone ludzkimi historiami. Drugą gałęzią programu jest projekt ambasadorski na LinkedInie, który tworzą pracownicy ze wszystkich obszarów organizacji (biuro, produkcja, sprzedaż). W programie „Wedel to My” opublikowano 7 historii (wzbogaconych grafikami) osób pracujących na różnych stanowiskach; 4 historie z działu kategorii lodowej w formie wideo oraz film o technikach. Pokazano również 13 ambasadorów marki. Jedenaście historii wygenerowało 45 695 wyświetleń (organicznych) na LI, a film o technikach zdobył blisko 23 tys. wyświetleń (organicznych). Z kolei program ambasadorski, w którego skład wchodzą pracownicy aktywnie działający na LinkedInie, funkcjonuje od kwietnia i będzie kontynuowany. Jedynie w ciągu 6 miesięcy ambasadorzy opublikowali blisko 140 postów (różnych historii, praktyk), a ich dotarcie w tym okresie to 500 tys. wyświetleń.