Program „Pracodawcy gimnazjalistom”

Metryka praktyki

Firma: ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program Pracodawcy gimnazjalistom skierowany jest do uczniów i ma na celu przedstawienie im rzeczywistych możliwości zawodowych zgodnie z ich zainteresowaniami, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i szczególnych uzdolnień. Inicjatywa firmy ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne ma za zadanie pomóc młodym ludziom zapoznać się z lokalnymi firmami przed podjęciem decyzji o wyborze profilu klasy w szkole ponadgimnazjalnej. Cykliczne spotkania z poszczególnymi firmami pozwolą im zdobyć wiedzę o rynku pracy i potencjalnych możliwościach, a także niezbędnych do spełnienia warunkach i potrzebnych umiejętnościach.