Program Postaw na Swój Rozwój – Amazon Fulfillment Poland

Metryka praktyki

Firma: Amazon Fulfillment Poland,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kluczowe w działalności firmy Amazon Fulfillment Poland jest wspieranie rozwoju swoich pracowników oraz inwestowanie w ich edukację. Wszyscy pracownicy Amazon otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie oraz bardzo atrakcyjny pakiet benefitów. Jednym z nich jest program Postaw na Swój Rozwój – firma pokrywa do 95% kosztów kształcenia pracowników, nie wiążąc ich żadną umową lojalnościową. Program umożliwia pracownikom udział w kursach i szkoleniach pozwalających na zdobycie umiejętności zawodowych, certyfikatów lub ukończenia szkoły. Istotny jest fakt, że pracownik otrzymuje wsparcie finansowe bez względu na to, czy cel nauki jest istotny dla rozwoju kariery w firmie, czy też nie. Uczestnictwo w Programie edukacyjnym może trwać do 4 lat. Przez ten czas Amazon wspiera pracownika kwotą wynoszącą nawet 26 000 złotych, czyli 6 500 złotych rocznie, która przeznaczana jest na naukę oraz niezbędne podręczniki. Od inauguracji programu ponad 2500 pracowników otrzymało możliwość wzięcia w nim udziału. Co więcej każdy pracownik, który z sukcesem ukończy program i zdecyduje się opuścić organizacje otrzyma od Amazon dodatkowe wsparcie finansowe, w wysokości zależnej od stażu pracy.