Program pomocy wybitnie zdolnym

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundacja PZU od 2012 roku jest partnerem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ramach „Programu pomocy wybitnie zdolnym” rocznie finansuje stypendia dla uczniów z całej Polski – młodych naukowców, muzyków, plastyków, tancerzy. Celem programu jest wszechstronne, merytoryczne wsparcie uczestników przez organizację dla nich obozów, warsztatów, seminariów, staży badawczych, koncertów i wystaw. Zajęcia prowadzone są we współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi. W roku szkolnym 2017/2018 do programu zakwalifikowanych było 539 uczniów.