Program Pomocy – Europ Assistance Polska

Metryka praktyki

Firma: Europ Assistance Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program Pomocy Europ Assistance Polska realizowany jest w 3 etapach: przyjęcie zgłoszeń, analiza sytuacji oraz decyzja i uruchomienie środków. Adresaci programu otrzymują niezbędny do rehabilitacji i funkcjonowania sprzęt.