Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Procter & Gamble Polska – wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polską Fundacją Olimpijską, Telewizją Polsat, Fundacją Polsat oraz Grey Group – stworzył zaplanowany na wiele lat program Polskie Nadzieje Olimpijskie. Beneficjentami przedsięwzięcia mogą być zarówno placówki kształcenia sportowego, w których dzięki dodatkowym funduszom będzie można poprawić jakość i efektywność prowadzonych treningów, jak i organizacje działające na rzecz wsparcia sportu osób niepełnosprawnych. Mogą one ubiegać się o granty wspierające ich działalność statutową. Wachlarz możliwości wykorzystania środków z programu przez beneficjentów jest szeroki – obejmuje obozy sportowe, organizację dodatkowych treningów, umożliwianie uczestnictwa w zawodach, zakup specjalistycznego sprzętu. W Polsce na potrzeby projektu Polskie Nadzieje Olimpijskie firma Procter & Gamble przekazała dotychczas 1 mln zł.