Program poleceń pracowniczych jako zrównoważone działanie wspierające dobór kapitału ludzkiego

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

W firmie Emitel wdrożono program poleceń pracowniczych, który wspiera pozyskiwanie kandydatów do pracy za pośrednictwem rekomendacji udzielanych przez osoby pracujące w spółce, równocześnie oferując polecającym możliwość uzyskania nagrody finansowej z tytułu zatrudnienia rekomendowanego kandydata. Jest to działanie zrównoważone adresujące zarówno potrzeby organizacji przez zapewnienie możliwości pozyskania wartościowych kandydatów do pracy, jak i wspierające udział pracowników w procesie doboru kadr oraz angażujące ich do odgrywania roli ambasadorów firmy. W corocznym badaniu opinii wskaźnik satysfakcji z pracy w organizacji wynosi: 2021 – 93%, 2022 – 82,6%, wskaźnik gotowości do polecenia firmy jako dobrego miejsca pracy: 2021 – 77,3%, 2022 – 58,9%. Regulamin programu poleceń pracowniczych wdrożono w 2021 r. W okresie funkcjonowania programu uzyskano 17 poleceń osób do pracy oraz zatrudniono 4 osoby posiadające rekomendację pracownika firmy. Korzyści takiego systemu to kształtowanie wśród pracowników postawy bycia włączonym i współodpowiedzialnym oraz angażowanie ich do pełnienia funkcji ambasadorów firmy. Co ważne, program zapewnia możliwość dotarcia i pozyskania wartościowych kandydatów do pracy również z grona osób pasywnych.