Program poleceń „Poszukiwacze talentów”

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach wewnętrznego programu poleceń „Poszukiwacze talentów” pracownicy Rödl & Partner mogą zgłaszać osoby na wolne stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Warunkiem formalnym (w dbałości o bezpieczeństwo danych) jest przesłanie CV do wewnętrznej bazy rekrutacyjnej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, ze wskazaniem pracownika, który polecił kandydata. Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji pracownik otrzymuje bonus 700 lub 2500 zł netto (w zależności od stanowiska, na jakie prowadzona była rekrutacja). Zatrudniona osoba musi przepracować minimum miesiąc. Od 2019 r., kiedy został uruchomiony program, w ramach „Poszukiwaczy talentów” zostało zatrudnionych blisko 80 pracowników. Jest to bardzo skuteczny sposób dotarcia do wartościowych kandydatów, a także budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.