Program płatnych praktyk EDC

Metryka praktyki

Firma: EDC - GE Company Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2015

Inżynierowie i specjaliści z działu HR Engineering Design Center odbyli 9 spotkań ze studentami i absolwentami podczas inżynierskich targów i gościnnych wizyt m.in. na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Krakowskiej oraz uczestniczyli w wielu ogólnopolskich programach i wydarzeniach, promując EDC, zawód inżyniera i zachęcając do udziału w programie płatnych praktyk.