Program Pierwsza Przymiarka

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wychowankowie domów dla dzieci stoją przed szczególnym wyzwaniem wejścia w dorosłe życie, w tym w życie zawodowe – z jednej strony brakuje im pozytywnych przykładów, choćby tych przekazywanych w rodzinie, z drugiej – pewności siebie i poczucia, że należy im się ich własne „miejsce na ziemi”.

Pierwsza Przymiarka to pilotażowy program aktywizacji zawodowej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, który LPP finansuje i realizuje w partnerstwie z Fundacją Innowacji Społecznej.

Projekt adresowany jest do wchodzących w dorosłe życie podopiecznych domów dla dzieci. Firma pomaga im w przygotowaniu się do samodzielnego funkcjonowania poza placówkami. Udział w projekcie to „pierwsza przymiarka” do startu w dorosłość i życia na własny rachunek.

Dzięki wsparciu młodzi ludzie mają szansę, pod okiem mentorów zawodowych wyłonionych spośród pracowników LPP, przygotować się do wejścia na rynek pracy. Zatrudnienie w firmie jest dla nich szansą na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń.

Większość uczestników pilotażu (8 z 11 osób) otrzymała możliwość kontynuowania pracy w salonach LPP.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Innowacji Społecznej.

Więcej informacji: