Program „Patron” – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

Program edukacyjny „Patron” powstał w roku 2010 jako odpowiedź na niewystarczający poziom wiedzy wśród profesjonalistów i pacjentów w zakresie metod diagnozowania i leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na pierwsze schorzenie choruje w Polsce około 4 milionów osób, a na drugie – około 2 milionów.

Program „Patron” realizowany jest w prawie 1000 zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Beneficjentami programu są chorzy na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zaś jego adresatami są lekarze i pielęgniarki. W ramach programu opracowane zostały materiały edukacyjne dotyczące obydwu chorób dla pielęgniarek i pacjentów, w oparciu o które przeszkolono około 3 tysiące pielęgniarek z 7 regionów Polski. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki uczą pacjentów, jak prawidłowo stosować leki i radzić sobie w sytuacji zaostrzenia choroby, a także otrzymały COPD-6 – rodzaj minispirometru, który służy do wstępnej diagnostyki chorób.

Lekarze zyskali możliwość uczestniczenia w szkoleniach medycznych pogłębiających ich wiedzę w zakresie wczesnego diagnozowania i prawidłowego leczenia chorób układu oddechowego. Większość placówek uczestniczących w programie została zaopatrzona w aparaty do badań spirometrycznych.

Dzięki programowi firma zyskała rozpoznawalność wśród swoich interesariuszy jako partner dbający o podnoszenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych. Wielu pacjentów otrzymało szansę na wczesne wykrycie choroby i zahamowanie jej rozwoju na wcześniejszym etapie. Lekarze i pielęgniarki biorący udział w programie mieli okazję do rozwoju swoich kompetencji i wiedzy.