Program Oszczędzania Energii

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Polpharma jako zakład produkcyjny zużywa znaczne ilości energii elektrycznej i cieplnej w procesach wytwórczych oraz pomocniczych. Inicjatywy podejmowane w ramach Programu Oszczędzania Energii polegają na edukacji pracowników oraz działaniach technicznych i organizacyjnych zmierzających do redukcji zużycia mediów energetycznych. Przed podjęciem decyzji o implementacji danej inicjatywy, interdyscyplinarny zespół specjalistów z działów technicznych, produkcyjnych, logistyki i mediów poszukuje miejsc poprawy efektywności energetycznej (urządzenia, procesy, organizacja pracy) podczas wewnętrznych inspekcji i audytów. Dzięki programowi udało się ograniczyć zużycie energii i ciepła.