Program „ORLEN dla Orłów”

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Według Stowarzyszenia Ptaki Polskie w Polsce można zobaczyć 6 gatunków tak zwanych orłów właściwych oraz bielika i rybołowa. Orzeł przedni (ok.30par), orlik krzykliwy i grubodzioby (ok.10 par) oraz bielik i rybołów, to ptaki lęgowe. Poza bielikiem i orlikiem krzykliwym już skrajnie nieliczne. W ostatnich latach przestał się u nas gnieździć orzełek włochaty. Bardzo rzadko i tylko na przelotach można zaobserwować orła cesarskiego i stepowego. Przy tak niskiej liczebności orłów w Polsce odratowanie każdego osobnika jest niezwykle istotne.

PKN ORLEN rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie w zakresie ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków drapieżnych, jakimi są polskie orły. Działania są realizowane w ramach programu „ORLEN dla Orłów”. Wśród nich są:

  • Wsparcie procesów leczenia orłów i przywrócenie ich naturze poprzez pomoc udzielaną ośrodkom rehabilitacji dzikich ptaków w całej Polsce. Pokrycie kosztów związanych z opieką weterynaryjną, zabiegami, zakupem lekarstw i karmy. Do tej pory programem zostało objętych 11 bielików, z czego 2 zostały wyleczone i wypuszczone na wolność, oraz 1 orlik krzykliwy.
  • Popularyzacja wiedzy o orłach oraz promowanie idei ich pilnej ochrony. O życiu, zwyczajach orłów, a także o zagrożeniach, z jakimi borykają się te ptaki drapieżne informuje specjalnie utworzonym w tym celu profilu Facebook: www.facebook.com/orlendlaorlow oraz strona internetowa: www.ptakipolskie.pl/orlen-dla-orlow
  • Włączenie klientów stacji paliw ORLEN – uczestników programu VITAY – do działań na rzecz orłów. Zaangażowanie klientów w program ochrony orłów pozwoli na zwiększenie środków przeznaczanych na rekonwalescencję ptaków. Za każde 1000 punktów, które można otrzymać na stacji w nagrodę za zakupy, przekazanych przez uczestników programu VITAY Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wpłaca 5 zł na konto Ptaków Polskich. Zebrane w ten sposób środki są przekazywane ośrodkom leczenia i rehabilitacji zwierząt na terenie całej Polski

Co roku w wyniku ran postrzałowych, kolizji z sieciami elektrycznymi i osłabienia do ośrodków rehabilitacji dzikich ptaków trafia od kilku do kilkunastu orłów, głównie bielików. W ciągu 6 miesięcy trwania programu „ORLEN dla Orłów” w 4 ośrodkach rehabilitacji wsparto 12 ptaków: 11 bielików i 1 orlika krzykliwego. Dwa bieliki zostały wypuszczone. Jeden bielik mimo wielkich starań nie przeżył.

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji