Program „Orange Polska outplacement”

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2014

Orange Polska realizuje restrukturyzację, w tym także zwolnienia grupowe (odejdzie ok. 2 tys. osób). Niezależnie od finansowych działań osłonowych, firma oferuje wsparcie w efektywnym zaplanowaniu i realizowaniu dalszego rozwoju zawodowego. Program Orange Polska outplacement jest przeprowadzany dwuetapowo. „Daj się poznać” to pierwsza część – odbywa się ona jeszcze wewnętrznie, podczas zatrudnienia. Przygotowuje pracownika do zmiany roli zawodowej, a także wykorzystania możliwości wewnętrznego rynku pracy. Obejmuje warsztaty grupowe i spotkania indywidualne uczące planowania dalszej kariery, definiowania potencjalnych miejsc zatrudnienia oraz pozwalające poznać zasady działania na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. „Poznaj swoje możliwości” to drugi etap realizowany we współpracy z firmami zewnętrznymi po zakończeniu umowy o pracę. Polega na indywidualnych spotkaniach z konsultantem w celu określenia swojego potencjału, poznawania lokalnego rynku pracy, nauczenia się aktywnego docierania do aktualnych ofert pracy. W drugiej części projektu mogą uczestniczyć osoby, które wzięły udział w pierwszej. W ciągu 12 miesięcy w pierwszym etapie uczestniczyło 381 osób, w drugim – 221. Ponad 75% ocenia, że udział w programie w znacznym stopniu pomaga w podjęciu zatrudnienia.