Program Orange Campus – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Orange Campus to kompleksowy program rozwojowy oferowany wszystkim menedżerom Grupy Orange – France Telecom, oparty w dużej mierze na modelu rozwoju przez dzielenie się doświadczeniami. W ramach programu prowadzone są szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Program jest mocno wspierany przez top management Grupy TP.

Oferta szkoleniowa zawiera 24 szkolenia, które odnoszą się do poszczególnych kompetencji menedżerskich. W programach szkoleń duży nacisk jest położony na pożądany styl zarządzania, podkreślając znaczenie jakości relacji międzyludzkich, dobrej komunikacji, współpracy i wspólnego koncentrowania się na jakości usług dla klientów oraz przyjaznej atmosfery w codziennej pracy. Kluczowym założeniem wszystkich szkoleń jest ich interaktywność i wspieranie różnorodności. Uczestnicy są aktywni, dyskutują, dzielą się doświadczeniami, wymieniają dobre praktyki menedżerskie. W grupach szkoleniowych spotykają się menedżerowie z różnych obszarów biznesowych, różnych poziomów zarządzania, a także z różnych krajów. Sprzyja to budowaniu więzi koleżeńskich oraz przezwyciężaniu barier we współpracy w zespole menedżerów. Pomaga także lepiej rozumieć różne perspektywy i wypracowywać rozwiązania dla osiągania wspólnych celów. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach międzynarodowych menedżerowie z Grupy TP mogą doświadczyć i lepiej zrozumieć różnorodność kulturową, a także być lepiej przygotowanymi do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Od czerwca do grudnia 2011 roku w szkoleniach uczestniczyło 732 menedżerów Grupy TP. W szkoleniach międzynarodowych wzięły udział 183 osoby, zaś 149 menedżerów uczestniczyło w sesji inspirującej w obszarze przywództwa.