Program Opieki Medycznej dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W firmie Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe został uruchomiony Program Opieki Medycznej dla Pracowników. Dzięki pakietom od firmy Allianz, których koszt w 50% pokrywa firma, pracownicy mają szybki dostęp do dużej puli specjalistów oraz badań diagnostycznych czy laboratoryjnych. Z pakietów korzysta 90% załogi.