Program onboardingowy

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Adaptacja nowych pracowników w firmie EmiTel odbywa się w oparciu o program onboardingowy. W zależności od stanowiska, jakie obejmuje zatrudniona osoba, czekają ją spotkania wprowadzające z przedstawicielem biura kadr, przełożonym oraz innymi przedstawicielami firmy, którzy są zaangażowani we wdrożenie jej do pracy. Jednym z elementów adaptacji jest wycieczka do Centrum Zarzadzania Siecią, w którym pracownik poznaje działalność firmy.