Program „Oko w oko z klientem firmowym”

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2015

mBank uruchomił program „Oko w oko z klientem firmowym”. Polega on na organizowaniu spotkań „oko w oko” z przedsiębiorcami, dzięki którym pracownicy banku mogą skonfrontować swoją wiedzę (czerpaną z badań marketingowych i danych statystycznych) z tym, kim faktycznie są klienci. Program uświadamia pracownikom, że „klient statystyczny” nie istnieje, a oferta bankowa powinna odzwierciedlać oczekiwania prawdziwych ludzi. Spotkania umożliwiają poznanie klienta firmowego, a także wspólne testowanie koncepcji nowych usług. Krytyczne uwagi i sugestie klientów mają swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie usługi. W 2015 r. w spotkaniach uczestniczyli wszyscy pracownicy Departamentu Małych i Średnich Firm oraz część kadry menedżerskiej. Łącznie odbyło się 66 zgromadzeń, większość w centrali banku w Łodzi i Warszawie. Wzięli w nich udział chętni przedsiębiorcy z różnych branż. Ponadto raz w miesiącu jeden klient zapraszany jest na spotkanie ze wszystkimi pracownikami Departamentu Małych i Średnich Firm oraz innymi pracownikami banku. Zapraszani są m.in. najbardziej inspirujący przedsiębiorcy oraz przedstawiciele „mniej rozpoznanych” segmentów klientów, którzy mają specyficzne podejście do prowadzenia firmy oraz inne potrzeby.