Program „Odwaga i asertywność”

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Rödl & Partner realizowała od stycznia do października 2022 r. Program Odwaga i asertywność. Jego celem było budowanie odporności psychicznej pracowników działu Business Process Outsourcing (BPO) przez naukę zarządzania emocjami, kształcenie asertywnej postawy w dbałości o klienta, ale przede wszystkim dbania o własny dobrostan. Program składał się z 6 webinarów i 2 warsztatów. Dodatkowym atutem programu było badanie poziomu odporności psychicznej testem MTQPLUS oraz indywidualne sesje rozwojowo-coachingowe prowadzone przez certyfikowane konsultantki (również wewnątrz organizacji) dla grupy 51 osób zarządzających z BPO. Wyniki przeanalizowano również grupowo w celu wydania rekomendacji dla całego zespołu zarządzającego BPO, m.in. odnośnie do dalszego rozwoju, sposobu komunikacji, prowadzenia spotkań, wprowadzania zmian.