Program Odpowiedzialna reklama – certyfikat „Reklamuję etycznie”

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2015

Rynek produktów i usług finansowych jest złożony, różnorodny i szybko się rozwija. Pojawia się na nim coraz więcej skomplikowanych produktów finansowych, których konstrukcja może wprowadzić klienta w błąd.  Reklama jest często pierwszym kontaktem klienta z ofertą, powinna więc w sposób możliwie prosty i zrozumiały przekazywać, jak wygląda produkt i jakie są jego koszty. Obecnie w Kodeksie Etyki Reklamy brakuje zapisów regulujących bezpośrednio reklamy produktów i usług finansowych. Provident Polska jako pierwsza firma sektora finansowego został sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy i tym samym poddaje swoje reklamy pod ocenę Rady Reklamy. Program Odpowiedzialna reklama – certyfikat „Reklamuję etycznie” zakłada, że każdy materiał reklamowy przeznaczony do kanałów TV jest opiniowany przez Radę Reklamy pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy. Dodatkowo firma zainicjowała prace nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk reklamy produktów i usług finansowych. Do współpracy zaproszono szerokie grono firm i instytucji z sektora finansowego. Spotkanie inaugurujące działania grupy, która wypracuje zestawienie wytycznych, odbyło się w listopadzie 2015 r.