Program „Ocena postawy ciała na stanowisku pracy”

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program Ocena postawy ciała na stanowisku pracy pozwolił na dokonanie przez fizjoterapeutów analizy miejsc pracy i zdefiniowania stanowisk jako lekkie lub ciężkie. Zalecono rotację co godzinę na stanowiskach pracy, aby każdy pracownik Volkswagen Motor Polska wykonywał inne czynności. Zdiagnozowano choroby w zakresie układu ruchu i zalecono leczenie. Dzięki wczesnemu wprowadzeniu terapii indywidulanej (manualnej, gimnastyki korekcyjnej oraz fizykoterapii) zmniejszyła się absencja chorobowa, wzrosło zadowolenie z pracy, zwiększyło się zaangażowanie pracowników w organizowanie własnych stanowisk pracy. Udało się poprawić świadomość na temat zdrowia w zakresie chorób układu ruchu.