Program nauki o klimacie dla pracowników Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Firma Deloitte wdrożyła nowy, innowacyjny i obowiązkowy programu nauki o klimacie dla wszystkich swoich pracowników na całym świecie, w tym również pracowników w Polsce. Program, który jest pierwszym tego typu wewnętrznym szkoleniem wśród największych organizacji globalnych, ma na celu informowanie, stawianie wyzwań i inspirowanie pracowników Deloitte do zdobywania wiedzy na temat skutków zmian klimatycznych oraz umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Program obok dostarczenia konkretnej wiedzy o zasięgu zmian klimatycznych oraz ich skutkach ma również kształtować osobistą odpowiedzialność każdego pracownika Deloitte i nakłaniać do podejmowania odpowiednich wyborów wspierających klimat w domu, społecznościach lokalnych, w pracy oraz w trakcie usług świadczonych dla klientów. Program został przygotowany we współpracy z organizacją WWF w formie dwugodzinnego, interaktywnego szkolenia on-line.

Efektywność praktyki zmierzona została przez:

  • ocenę niezależnych autorytetów co do zawartości programy szkoleniowego oraz jego formy
  • informację zwrotną zbieraną do pracowników
  • ilością i rodzajem działań zadeklarowanych przez pracowników
  • testem wiedzy, który każdy uczestnik zdawał na końcu szkolenia.

Szkolenie pozwoliło na podniesienie wiedzy 2073 pracowników Deloitte do końca roku 2021 w zakresie istotnych informacji o tempie, kierunku oraz skutkach zmian klimatycznych. Każdy uczestnik mógł zmierzyć swoją osobistą emisję oraz uzyskać ilościową informacje, w jakim stopniu jego codzienne działania i zwyczaje związane z konsumpcją dopowiadają celom Traktatu Paryskiego.

Dodatkowo każdy z uczestników mógł poznać najlepsze praktyki w różnych sferach życia, które pozwalają na dokonywanie wyborów konsumpcyjnych przyjaznych klimatowi. Jednym z elementów szkolenia było również wyznaczenie własnych celów i deklaracja osobistych działań, które pomogą w ograniczeniu śladu węglowego, a w efekcie w powstrzymaniu negatywnych zmian klimatycznych. Dodatkowo było ono inspiracją dla liderów w firmie, by jasno wsparli wysiłki na rzecz klimatu poprzez komunikację wewnętrzną oraz deklaracje osobistych zobowiązań związanych z ograniczaniem negatywnego wpływu na klimat.