Program Nauczania Początkowego KidSmart – IBM

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Program IBM KidSmart ma na celu wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Jest realizowany w 56 krajach, gdzie zainstalowano łącznie ponad 7500 komputerów. Zestaw IBM KidSmart obejmuje komputer w specjalnie zaprojektowanej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne, które umożliwia wzbogacenie zajęć prowadzonych w przedszkolach o elementy informatyki. Jednocześnie IBM prowadzi szkolenia dla nauczycieli, jak efektywnie korzystać z programu KidSmart w nauczaniu początkowym.

Jednym z celem programu jest zmniejszenie różnic w edukacji dzieci z poszczególnych regionów Polski. Jednym z założeń IBM KidSmart w Polsce jest dotarcie do przedszkoli z małych miejscowości, w których bariera dostępu do nowych technologii jest stosunkowo wysoka oraz do placówek integracyjnych.

W roku 2006 firma IBM przekazała w Polsce 110 zestawów KidSmart, które trafiły do 55 placówek nauczania przedszkolnego w całym kraju. Projekt został zrealizowany przez zespół pracowników IBM Polska, odpowiedzialny za m.in. za koordynację całości działań, promocję, ewaluację działań projektowych, przy współpracy Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej odpowiedzialnej za dystrybucję komputerów do przedszkoli.