Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii BASF Polska

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem Programu na rzecz Odpowiedzialnej Chemii BASF Polska zaplanowanego na lata 2014–2020 jest działanie na rzecz popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej poprzez dyskusję o odpowiedzialnych praktykach w całym łańcuchu wartości. Realizując tę ideę, BASF wspólnie z UNGC Polska w ramach ONZ Caring for Climate zorganizowały w 2014 roku dwa spotkania tematyczne: poświęcone efektywności energetycznej w budynkach oraz dedykowane wyzwaniom branży kosmetycznej związanym z pozyskiwaniem oleju palmowego z certyfikowanych źródeł. Spotkania stworzyły przestrzeń do konstruktywnej dyskusji ekspertów biznesowych, przedstawicieli administracji oraz firm dostarczających surowce, którzy rozumieją potrzebę rozwoju rynku w kierunku innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.