Program „Muda – poszukiwanie i eliminowanie marnotrawstwa”

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Dążąc do ograniczenia emisji CO2, firma TRI (Poland) rozpoczęła wdrażanie programu Muda-poszukiwanie i eliminowanie marnotrawstwa. Celem było ograniczenie emisji CO2 związanej ze zużytą energią w kolejnych latach odpowiednio o 3 i 2%, licząc emisję rok do roku. Realizacja następowała dwutorowo, z jednej strony poprzez analizę i skrupulatne pomiary pozwalające wykryć nieprawidłowości, z drugiej poprzez systemy automatycznego sterowania oświetleniem. Wraz z innymi wprowadzonymi rozwiązaniami pozwoliło to zmniejszyć wartość wskaźnika EEF (zużycie energii, udział kosztów energii) o 4 do 12% w poszczególnych latach.