Program mPotęga

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program mPotęga prowadzony przez mBank to praktyka mająca na celu poprawę poziomu edukacji matematycznej w Polsce. Przedsięwzięcie przyjęło formułę dwóch konkursów. Pierwszy, skierowany do uczniów klas 4–6, obejmował granty od 2 do 5 tys. zł na projekty angażujące rodziców we wspieranie dziecka w pozaszkolnej edukacji matematycznej. Drugi konkurs umożliwiał uzyskanie grantu w wysokości do 8 tys. zł na inicjatywy angażujące uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, takie jak pokazy i zajęcia matematyczne, gry terenowe.